Dijous, Juny 21, 2018

Actes Ple ajuntament

PERIDIOCITAT DE LES SESSIONS DELS PLENS

Primer. La periodicitat de les sessions ordinàries seran trimestrals. El dia de la celebració serà, preferentment, el primer dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre. Si el dia establert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se amb idèntic caràcter ordinari el dia hàbil anterior o posterior.

Segon. Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d'aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.

 

 

ACTES PLENS AJUNTAMENT DE PENELLES

Acta ple, 23 de desembre de 2014

Acta ple, 17 de novembre de 2014 

Acta ple, 25 de setembre de 2014

Acta ple, 6 d'agost de 2014

Acta ple, 19 de juny de 2014

Acta ple, 28 d'abril de 2014

Acta ple, 06 de març de 2014