Dissabte, Desembre 16, 2017

Recollida d'escombraries

La recollida d'escombraries (rebuig i orgànica) és els dimarts, dijous i dissabte.

 

El camió de recollida de voluminosos està intal·lat a la travessia de Baix amb el calendari següent per l'any 2017: